Nyhetsbrev

SWESIAQs nyhetsbrev

SWESIAQs nyhetsbrev kommer ut 6-8 gånger per år. Det innehåller bland annat föreningsinformation, referat av nya rapporter, inlägg och debatt samt kalendariet "På gång inom innemiljöområdet".

Det kostar inget att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klicka på rubriken eller numret för att läsa breven!

Längst ner kan du söka i gamla nyhetsbrev.

Nr 101 maj 2024

 • SWESIAQs vårmöte samlade 78 deltagare!
  • Se/Lyssna på presentationerna i efterhand
 • Anna-Sara Claeson och Jonathan Loive blir nya i SWESIAQs styrelse
 • Forskare ställer globala krav på luftkvaliteten i offentliga byggnader
 • Chalmers´ innemiljöseminarium med internationellt kända forskare
 • Boverket ändrar sig igen och vill behålla låga krav på bostadsventilation
  • SWESIAQ kritiskt i sitt remissvar
 • SWESIAQ debatt:
  • Hur OVK-kollas behovsstyrda luftflöden? - Anders Lundin
  • Struntar staten i våra äldres livsmiljö? - Christian Worén
 • På gång inom innemiljöområdet


Nr 99 februari 2024

 • SWESIAQs vårmöte i Lund 18 april:
  • Programmet är klart, dags att anmäla sig!

 • Brinner du för innemiljöfrågorna? - Kom med i vår styrelse!
 • Kunskapsläget när det gäller torr luft
 • Koldioxid och bioeffluenter - Förtydligande av artikel i nr 98
 • Fler samtal om ozon hos Giftinformationscentralen
 • Pawel Wargockis installationsföreläsning 8 mars online!
 • Ladda ner aktuell bok (240 sidor) om hälsorisker med små partiklar!
 • På gång inom innemiljöområdet


Säkert har du funderingar över mycket inom innemiljöområdet.


Bidra gärna till SWESIAQs nyhetsbrev:

Informera om aktiviteter som är på gång, intressanta rapporter som du läst eller skrivit. Eller starta en debatt!

 

Mejla vår redaktör:     nyhetsbrevet'at'swesiaq.se

Nr 100 april 2024

  • SWESIAQs Vår- och årsmöte 18 april i Lund
   • Bråttom att anmäla sig, senast 11 april!
   • Boverkets har reviderat förslaget till nya byggregler
    • Bostadsventilation: Lägre krav men ökade jämfört med nuvarande
   • SWESIAQ debatt:
    • "Hälsoeffekter av luftkvalitet inomhus och ventilationens roll"
     - Granskning av en kunskapssammanställning
   • På gång inom innemiljöområdet


   Nr 98 januari 2024

   • Boka in 18 april för årets vår- och årsmöte i Lund!
   • Livsnödvändig, men hur skadlig är koldioxiden?, Anders Lundin
   • Dags att söka studentstipendiet, senast 15 februari
   • På gång inom innemiljöområdet

   Läs tidigare nyhetsbrev: