Nyhetsbrev

SWESIAQs nyhetsbrev

SWESIAQs nyhetsbrev kommer ut 6-8 gånger per år. Det innehåller bland annat föreningsinformation, referat av nya rapporter, inlägg och debatt samt kalendariet "På gång inom innemiljöområdet".

Det kostar inget att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klicka på rubriken eller numret för att läsa breven!

Längst ner kan du söka i gamla nyhetsbrev.

Nr 78 Januari 2021

Temanummer om de svenska ventilationsriktlinjerna, bl.a. mot bakgrund av HealthVent, ett samarbetsprojekt mellan europeiska forskare samt den ökade trångboddheten.


Här är innehållet i nyhetsbrev 78:

 • SWESIAQs vår- och årsmöte 15 april, vi återkommer med detaljer
 • Glöm inte att läma in ansökan om studentstipendiet
  senast 15 februari
 • SWESIAQ debatt: Anders Lundin gör en kritisk genomgång av de svenska riktvärdena/-linjerna för ventilation och föreslår förändringar
  • På gång inom innemiljöområdet
  • Länk där du kan läsa vad amerikanska miljöskyddsmyndig-heten EPA anser om luftrenare, ventilatonsanläggningar, ozon och Covid-19


  Nr 76 Oktober 2020

  • SWESIAQs höstmöte - en succé!
   • Presentationerna är filmade o går att se i efterhand!
  • SWESIAQ har fått nya stadgar
  • Intressant avhandling om luftburen spridning av virus och bakterier
   • Läs Malin Alsveds avhandling eller se filmen om disputationen!
  • SWESIAQ har fått två nya stödföretag
  • En bra innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen
   • Mall för inledande inventering med färdigt exempel
   • Vem gör landets bästa innemiljöutredning?
  • SWESIAQ debatt:
   • Tumregler för luftväxling, Göran Stålbom
    • Kritisk genomgång av historien bakom våra luftväxlingsriktvärden
  • På gång inom innemiljöområdet

  Tidigare nyhetsbrev

  Säkert har du funderingar över mycket inom innemiljöområdet.


  Bidra gärna till SWESIAQs nyhetsbrev:

  Informera om aktiviteter som är på gång, intressanta rapporter som du läst eller skrivit. Eller starta en debatt!

   

  Mejla vår redaktör:     nyhetsbrevet'at'swesiaq.se

  Nr 77 December 2020

  • Myt, "sanning" eller vetenskap
   • Källkritik är alltid bra!
  • Koldioxidhalter i lägenheter med mekanisk frånluft
   • Birgitta Nordquist och Elja Pedersen visar resultat från Peire-projektet
  • Emissiontestning av byggmaterial
   • Tim Dickenson om vad som händer i 600 danska testkammare
  • Ozonbehandling av luft
   • Rapport av Eva Emanuelsson
  • Dags att fundera på studentstipendiet, ansökan senast 15 februari
  • På gång inom innemiljöområdet
   • Bl.a. gratis webinar om miljöfaktorer och sömn 17 februari


  Styrelsens tidsanpassade jul- och nyårshälsningar

  Nr 75 September 2020

  • Inbjudan till SWESIAQs höstmöte online 6 oktober
   • Även icke-medlemmar välkomna, ingen avgift!
  • Ansökan för studentstipendiet senast 1 oktober
  • Vad finns i luften vi andas? Se en liten kortfilm!
  • Bättre byggande fordrar tvärvetenskapliga kunskaper!
   • Professor Christer Harryssons tankar om byggande och innemiljö
  • SWESIAQ-modellen för effektiva innemiljöutredningar
   • Ny mall underlättar för innemiljöutredare, beställare och brukare
  • På gång inom innemiljöområdet
   • OBS! Seminarium redan 16 september i Lund