Nyhetsbrev

SWESIAQs nyhetsbrev

SWESIAQs nyhetsbrev kommer ut 6-8 gånger per år. Det innehåller bland annat föreningsinformation, referat av nya rapporter, inlägg och debatt samt kalendariet "På gång inom innemiljöområdet".

Det kostar inget att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klicka på rubriken eller numret för att läsa breven!

Längst ner kan du söka i gamla nyhetsbrev.

Nr 81 Juni 2021

 

 • Ventilation, Covid-19 och annan luftburen smitta
  • Redaktören refererar och kommenterar
 • Föredraget om självdragsventilation vid SWESIAQs vårmöte
  • Debatt mellan Swaraj Paul och föredragshållaren
 • På gång inom innemiljöområdet
  • Bl.a. webinar om spärrskikt på torsdag 17/6
 • Aktuell sommarhälsning


    Nr 79 Mars 2021


 • SWESIAQs vår- och årsmöte 15 april, via Zoom, vi börjar kl 9
  • Emissionsspärrar och självdragsventilation
  • Endast för medlemmar (bli medlem via hemsidan!)
  • Årsmöte ca kl 10, lämna förslag till valberedningen!
 • Miljöhälsorapport 2021
  • Presentation via videolänk 23/3
 • Ny SWESIAQ-stipendiat
 • Nytt stödföretag
 • SWESIAQ Debatt:
  • Luftomsättning eller Tidskonstant?
  • Anders Lundin ifrågasätter begreppet luftomsättning
   som ofta missförstås
 • På gång inom innemiljöområdetTidigare nyhetsbrev

Säkert har du funderingar över mycket inom innemiljöområdet.


Bidra gärna till SWESIAQs nyhetsbrev:

Informera om aktiviteter som är på gång, intressanta rapporter som du läst eller skrivit. Eller starta en debatt!

 

Mejla vår redaktör:     nyhetsbrevet'at'swesiaq.se

Nr 80 april 2021

 

 • SWESIAQs vårmöte 15 april
 • SWESIAQs arbetsgrupp för självdragsventilation
  • Tyck till om remissutgåvan (bråttom)!
 • SWESIAQs nya styrelse
 • Nytt stödföretag!
 • Previa-modellen/Hasse Persson:
  • En flerfaktoriell modell för innemiljöutredningar
 • SWESIAQ debatt:
  • Presentationen av cTraps spärrskikt på vårmötet:
   - Swaraj Paul kommenterar
  • Svar från Johan Mattsson och Lennart Larsson
 • På gång inom innemiljöområdet
 • Förbränning av biomassa
 • Vår dikt: Din tid är nu

Nr 78 Januari 2021

Temanummer om de svenska ventilationsriktlinjerna, bl.a. mot bakgrund av HealthVent, ett samarbetsprojekt mellan europeiska forskare samt den ökade trångboddheten.


Här är innehållet i nyhetsbrev 78:

 • SWESIAQs vår- och årsmöte 15 april, vi återkommer med detaljer
 • Glöm inte att läma in ansökan om studentstipendiet
  senast 15 februari
 • SWESIAQ debatt: Anders Lundin gör en kritisk genomgång av de svenska riktvärdena/-linjerna för ventilation och föreslår förändringar
  • På gång inom innemiljöområdet
  • Länk där du kan läsa vad amerikanska miljöskyddsmyndig-heten EPA anser om luftrenare, ventilatonsanläggningar, ozon och Covid-19