Startsida

Enkel ansökan, 250 kr/år

Det kostar inget

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

SWESIAQs vårmöte
i Lund 18 april


Ta del av presentationerna i efterhand genom att klicka här


 • Are “dry air” buildings healthy for you?
  Peder Wolkoff, NFA, Danmarks forskn. center f arbetsmiljö

 • Smittspridning i inomhusmiljöer – vem smittar,
  i vilka situationer och hur kan vi förhindra det?
  Sara Thuresson, LTH


 • Vad vet vi om vattenskador inomhus, vilka skador är vanligast
  och vad kostar de?
  Christian Mattsson, LTH

  Värmeexponering inomhus och folkhälsa
  Mare Lõhmus, Institutet för Miljömedicin, Stockholm


 • Effects of extreme heat and cold on vulnerable groups
  Chuansi Gao, LTH

 • Är luftrenare verkligen mirakelmaskiner? Eva Emanuelsson, RISE

 • Hälsoskyddsinspektörens roll och utmaningar vid tillsyn av inomhusmiljön Christian Worén, Avesta kommun


Klicka på länken för att ta del

av de senaste artiklarna i 

Indoor Air Journal

 

Klicka här för att söka bland

äldre artiklar i

Indoor Air Journal


Läs senaste nyhetsbrevet

Nr 102 juni 2024

 • Pressmeddelande ang kommande regler för luftflöden i bostäder:
  • Kraven på luft- och ventilationsflöden missförstås
 • Hur bra fungerar behovsstyrda ventilationssystem?
  • Referat av aktuell BELOK-rapport
 • SWESIAQ debatt:
  • DNA-test för mögel med qPCR-teknik:
   En bra metod för att spåra mikrobiell påväxt!?
  • Vad vet myndigheterna om hur självdragsventilation fungerar?
   Domstolsbeslut tyder på okunskap om enkla fysikaliska lagar
 • På gång inom innemiljöområdet:
  • SIFU:s innemiljökonferens 22-23 oktober:
   SWESIAQ-samarbete ger 15 % rabatt för medlemmar!


Pressmeddelande:


Kraven på luft- och ventilationsflöden missförstås


I samarbete mel­lan Svensk Ven­­tilation, Funktionskontrollanterna, Plåt & Vent­före­­tagen, Installatörsföretagen och SWESIAQ, gick vi den 14 juni ut med ett pressmeddelande där vi var­nar för att Boverkets kommande luftflödes­regler kan missförstås.


Vi anser att man alltid måste ta hänsyn till nedsmutsning och forceringsflöden när man projekterar och installerar ventilationssystem. Detta är något som man riskerar att missa med de nya byggreglernas föreslagna formuleringar. Bo­­verket bör också på ett tydligt sätt ange att an­tal­et brukare i en bostad inte bör överskrida de antal, som beroende av boarean, anges för de s.k. typbostäderna.

SIFU:s innemiljökonferens 22-23 oktober
15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar!


Om du inte redan är SWESIAQ-medlem fyller du i en ansökan om med-lemskap samtidigt som du anmäler dig till konferensen. SWESIAQ är sam-arbetspartner till SIFU och det är klart lönsamt att vara SWESIAQ-medlem (medlemsavgiften är bara 250 kr/år). En knapp för medlemsansökan online finns på denna sida och du blir medlem inom någon dag. För att utnyttja rabatten anger du koden SWESIAQ15.

Alla nyhetsbreven


Sök bland artiklarna och läs gamla nyhetsbrev

SWESIAQs råd

SWESIAQs råd har tagits fram av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper som har stor erfarenhet av innemiljöproblem.


 • SWESIAQ-modellen, SWESIAQs råd vid innemiljöutredningar, är grunden för de övriga råden och är avsedda som stöd för de som utför, beställer och kontrollerar utredningarna och även för brukarna. Vi tror att kvaliteten på utredningarna förbättras genom ett systematiskt, demokratiskt arbetssätt.
 • SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem, bl.a. genomgång av för- och nackdelar med de flesta kommersiella metoderna för mikrobiologisk analys.
 • SWESIAQs råd om utredning av självdragssystem i bostad
 • SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem.