Startsida

Det kostar inget

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

Läs senaste nyhetsbrevet

Nr 90, december 2022

 • Välkomna till Umeå och SWESIAQs vårmöte 18 april!
  • Stora delar av innehållet är redan klart
 • Sök studentstipendiet senast 15 februari!
 • TVOC-begreppet fingranskas
  • Grundlig genomgång skrotar TVOC som mått
   för produktbedömning och bedömning av hälsorisker
 • Redaktörens tankar inför nya året (med boktips)
 • På gång inom innemiljöområdet
 • Styrelsen önskar God Jul och Gott Nytt År !


Alla nyhetsbreven


Sök bland artiklarna och läs gamla nyhetsbrev

Vårmötet 26 april 2022 i Göteborg


För att se eller ladda ner presentationerna från vårmötet:

Klicka på namnet i fetstil för den som presenterat!


09.30 Samling, fika

10.00 Intro (dagens agenda, praktikaliteter, om SWESIAQ)

10.15 Allergen i inomhusmiljön; Gunilla Bok, RISE

10.45 Bensträckare

10.55 Black magic dust; Mikael Sellén, WSP

11.15 Golvemissioner; Lars Rosell, RISE

12.00-13.00 LUNCH

13.00 Information om PBL och Boverkets regelarbete; Ingela Folkesson, Boverket

13.20 SWESIAQs stipendiat 2021:

         Sensorer för ventilationsstyrning; Hanna Askemar, Högskolan i Borås

13.40 Emissioner från trägolv kan påverka inomhusluftens kvalitet; Swaraj Paul,

                                                                                                       PPPolymer

14.30 PAUS med fika

14.45 Måtten PM2.5 och PM10: Diskussion kring hur relevanta de är för svensk inomhusmiljö; Inledning Mia Alm, Gbg stad + Aneta Wierzbicka, LTH  Aerosolteknik

15.05 AVSLUTNING

15.30 SWESIAQs årsmöte

SWESIAQs råd

SWESIAQs råd har tagits fram av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper som har stor erfarenhet av innemiljöproblem.


 • SWESIAQ-modellen, SWESIAQs råd vid innemiljöutredningar, är grunden för de övriga råden och är avsedda som stöd för de som utför, beställer och kontrollerar utredningarna och även för brukarna. Vi tror att kvaliteten på utredningarna förbättras genom ett systematiskt, demokratiskt arbetssätt.
 • Formulär för avtal om innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen.
 • Mall för utredningens inledande, obligatoriska inventering så man inte hamnar fel från början.
 • SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem, bl.a. genomgång av för- och nackdelar med de flesta kommersiella metoderna för mikrobiologisk analys.
 • SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem. En arbetsgrupp har just börjat arbeta med uppdatering av den bilaga som handlar om självdragsventilation.

Klicka på länken och se innehållet i ett nummer av Indoor Air -

ISIAQs vetenskapliga tidskrift.

Sammanfattningarna (abstracts)

och även en del av artiklarna

är fritt tillgängliga för alla.

Om du vill se senare eller tidigare nummer, klicka sedan på

next issue eller previous issue på Indoor Airs hemsida