Startsida

Det kostar inget

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

Presentationerna från vårmötet 2023


För att se presentationerna från vårmötet:
Klicka på namnen på presentatörerna i
blå fetstil • Varför blir vissa sjuka av innemiljön och andra inte? Rapport från ett avslutat projekt; Anna-Sara Claeson, docent, Inst. Psyko­logi, Umeå
 • Oönskade luftrörelser, några erfarenheter och funderingar; Gunilla Bok, WSP
 • SWESIAQs nya råd - Utredning av självdragssystem i bostad:
  Presentation av självdragsråden; Anders Lundin, miljöhygieniker,SWESIAQ
  Självdragsventilationens fysikaliska funktion. Luftflödes­be­räk­ning med Excel;
  Lars Jensen, professor, Installationsteknik, Lund


 • Lämpliga konsekvenser av WHOs nya luftkvalitetsriktlinjer för mål och normer i Sverige; Bertil Forsberg, prof. miljömedicin, Inst. folkhälsa o klin. medicin, Umeå
 • Dags att förändra de svenska ventilationsreglerna?!
  Debatt med inledning av Anders Lundin
 • SWESIAQs årsmöte


Läs senaste nyhetsbrevet

Nr 97 december 2023


 • Tema trångboddhet: några artiklar mm presenteras
 • Klorfenoler/Kloranisoler: Förbisågs även i nordiska grannländerna
 • Tema: Den nya tidens "luftrenare"
  • Undersökningar i Kalifornien om brukar-användning o -attityder
  • Mätningar av luftrening och emissioner från olika luftrenartyper
  • Är "Bäst i test" bäst? Villalivets test och Ozoneairs luftrenare
  • Ozonsanering
  • Ozon och plasma för fräschare luft?
 • SWESIAQ debatt:
  • Fler kommentarer om Moderna självdragsskolor

 • På gång i innemiljön
 • Julhälsning


Alla nyhetsbreven


Sök bland artiklarna och läs gamla nyhetsbrev

SWESIAQs råd

SWESIAQs råd har tagits fram av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper som har stor erfarenhet av innemiljöproblem.


 • SWESIAQ-modellen, SWESIAQs råd vid innemiljöutredningar, är grunden för de övriga råden och är avsedda som stöd för de som utför, beställer och kontrollerar utredningarna och även för brukarna. Vi tror att kvaliteten på utredningarna förbättras genom ett systematiskt, demokratiskt arbetssätt.
 • SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem, bl.a. genomgång av för- och nackdelar med de flesta kommersiella metoderna för mikrobiologisk analys.
 • SWESIAQs råd om utredning av självdragssystem i bostad
 • SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem.

Klicka på länken för att ta del

av de senaste artiklarna i 

Indoor Air Journal

 

Klicka här för att söka bland

äldre artiklar i

Indoor Air Journal