Startsida

Det kostar inget

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

SWESIAQs vårmöte
i Lund 18 april


Ta del av presentationerna i efterhand genom att klicka här


 • Are “dry air” buildings healthy for you?
  Peder Wolkoff, NFA, Danmarks forskn. center f arbetsmiljö

 • Smittspridning i inomhusmiljöer – vem smittar,
  i vilka situationer och hur kan vi förhindra det?
  Sara Thuresson, LTH


 • Vad vet vi om vattenskador inomhus, vilka skador är vanligast
  och vad kostar de?
  Christian Mattsson, LTH

  Värmeexponering inomhus och folkhälsa
  Mare Lõhmus, Institutet för Miljömedicin, Stockholm


 • Effects of extreme heat and cold on vulnerable groups
  Chuansi Gao, LTH

 • Är luftrenare verkligen mirakelmaskiner? Eva Emanuelsson, RISE

 • Hälsoskyddsinspektörens roll och utmaningar vid tillsyn av inomhusmiljön Christian Worén, Avesta kommun


Läs senaste nyhetsbrevet

Nr 101 maj 2024


 • SWESIAQs vårmöte samlade 78 deltagare!
  • Se/Lyssna på presentationerna i efterhand
 • Anna-Sara Claeson och Jonathan Loive blir nya i SWESIAQs styrelse
 • Forskare ställer globala krav på luftkvaliteten i offentliga byggnader
 • Chalmers´ innemiljöseminarium med internationellt kända forskare
 • Boverket ändrar sig igen och vill behålla låga krav på bostadsventilation
  • SWESIAQ kritiskt i sitt remissvar
 • SWESIAQ debatt:
  • Hur OVK-kollas behovsstyrda luftflöden? - Anders Lundin
  • Struntar staten i våra äldres livsmiljö? - Christian Worén
 • På gång inom innemiljöområdet


SIFU:s innemiljökonferens 22-23 oktober
15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar!


Om du inte redan är SWESIAQ-medlem fyller du i en ansökan om med-lemskap samtidigt som du anmäler dig till konferensen. SWESIAQ är sam-arbetspartner till SIFU och det är klart lönsamt att vara SWESIAQ-medlem (medlemsavgiften är bara 250 kr/år). En knapp för medlemsansökan online finns på denna sida och du blir medlem inom någon dag. För att utnyttja rabatten anger du koden SWESIAQ15.

SWESIAQs råd

SWESIAQs råd har tagits fram av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper som har stor erfarenhet av innemiljöproblem.


 • SWESIAQ-modellen, SWESIAQs råd vid innemiljöutredningar, är grunden för de övriga råden och är avsedda som stöd för de som utför, beställer och kontrollerar utredningarna och även för brukarna. Vi tror att kvaliteten på utredningarna förbättras genom ett systematiskt, demokratiskt arbetssätt.
 • SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem, bl.a. genomgång av för- och nackdelar med de flesta kommersiella metoderna för mikrobiologisk analys.
 • SWESIAQs råd om utredning av självdragssystem i bostad
 • SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem.

Alla nyhetsbreven


Sök bland artiklarna och läs gamla nyhetsbrev

Klicka på länken för att ta del

av de senaste artiklarna i 

Indoor Air Journal

 

Klicka här för att söka bland

äldre artiklar i

Indoor Air Journal