Startsida

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

In English

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

Det kostar inget

AKTUELLT

SWESIAQs höstmöte


Online 6 oktober kl 9-14

Läs mer här

Alla är välkomna!

Gratis!

AKTUELLT

Läs senaste nyhetsbrevet

Nr 75 September 2020

 • Inbjudan till SWESIAQs höstmöte online 6 oktober
  • Även icke-medlemmar välkomna, ingen avgift!
 • Ansökan för studentstipendiet senast 1 oktober
 • Vad finns i luften vi andas? Se en liten kortfilm!
 • Bättre byggande fordrar tvärvetenskapliga kunskaper!
  • Professor Christer Harryssons tankar om byggande och innemiljö
 • SWESIAQ-modellen för effektiva innemiljöutredningar
  • Ny mall underlättar för innemiljöutredare, beställare och brukare
 • På gång inom innemiljöområdet
  • OBS! Seminarium redan 16 september i Lund

Alla nyhetsbreven

Se alla gamla nyhetsbrev

och sök bland artiklarna

AKTUELLT

SWESIAQs råd

SWESIAQ´s råd har tagits fram av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper och med stor erfarenhet av innemiljöproblem.


 • SWESIAQ-modellen, SWESIAQ´s råd vid innemiljöutredningar, är grunden för de övriga råden och är avsedda som stöd för både de som beställer utredningar, kontrollerar utredningarna och för brukarna. Vi tror att kvaliteten på utredningarna förbättras genom ett systematiskt, demokratiskt arbetssätt.
 • Formulär för beställning av innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen.
 • SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem, bl.a. genomgång av för- och nackdelar med de flesta kommersiella metoderna för mikrobiologisk analys.
 • SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem. En arbetsgrupp har just börjat arbeta med uppdatering av den bilaga som handlar om självdragsventilation.

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate