Startsida

Det kostar inget

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

AKTUELLT

SWESIAQs råd

SWESIAQs råd har tagits fram av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper som har stor erfarenhet av innemiljöproblem.


 • SWESIAQ-modellen, SWESIAQs råd vid innemiljöutredningar, är grunden för de övriga råden och är avsedda som stöd för de som utför, beställer och kontrollerar utredningarna och även för brukarna. Vi tror att kvaliteten på utredningarna förbättras genom ett systematiskt, demokratiskt arbetssätt.
 • SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem, bl.a. genomgång av för- och nackdelar med de flesta kommersiella metoderna för mikrobiologisk analys.
 • SWESIAQs råd om utredning av självdragssystem i bostad
 • SWESIAQs råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem.

Klicka på länken för att ta del

av de senaste artiklarna i 

Indoor Air Journal

 

Klicka här för att söka bland

äldre artiklar i

Indoor Air Journal


Läs senaste nyhetsbrevet

Nr 99 februari 2024

 • SWESIAQs vårmöte i Lund 18 april:
  • Programmet är klart, dags att anmäla sig!

 • Brinner du för innemiljöfrågorna? - Kom med i vår styrelse!
 • Kunskapsläget när det gäller torr luft
 • Koldioxid och bioeffluenter - Förtydligande av artikel i nr 98
 • Fler samtal om ozon hos Giftinformationscentralen
 • Pawel Wargockis installationsföreläsning 8 mars online!
 • Ladda ner aktuell bok (240 sidor) om hälsorisker med små partiklar!
 • På gång inom innemiljöområdet


Alla nyhetsbreven


Sök bland artiklarna och läs gamla nyhetsbrev

 • Möjlighet besöka Aerosol- o klimatlaboratorium o kammare

 • Are “dry air” buildings healthy for you?
  Peder Wolkoff, NFA, Danmarks forskn. center f arbetsmiljö
 • Smittspridning i inomhusmiljöer – vem smittar,
  i vilka situationer och hur kan vi förhindra det?

  Sara Thuresson, LTH
 • Vad vet vi om vattenskador inomhus, vilka skador är vanligast och vad kostar de?
  Christian Mattsson, LTH
 • Värmeexponering inomhus och folkhälsa
  Mare Lõhmus, Institutet för Miljömedicin, Stockholm
 • Effects of extreme heat and cold on vulnerable groups
  Chuansi Gao, LTH
 • Är luftrenare verkligen mirakelmaskiner?
  Eva Emanuelsson, RISE
 • Hälsoskyddsinspektörens roll och utmaningar vid tillsyn av inomhusmiljön
  Christian Worén, Avesta kommun
 • 30 minuters diskussionstid!
 • SWESIAQs årsmöte för medlemmar
  Bli medlem, Klicka på knappen


Fullständigt program, presentationer av föreläsare o innehåll här

Deltagandet är kostnadsfritt, lunch till självkostnadspris

Anmäl dig senast 8 april genom att klicka på länken !