Startsida

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

In English

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

Det kostar inget

SWESIAQ är en oberoende, ideell, svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning av den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

AKTUELLT

SWESIAQ´s vårmöte blir höstmöte

 På grund av coronaepidemin

måste vi tyvärr skjuta upp vårt vårmöte

till 6 oktober med oförändrat program.

Vi återkommer.


Vi planerar att hålla årsmöte för medlemmarna på planerad tid,

dvs. 23 april kl 15.

Men det mötet blir som webmöte.  Anmälningslänk kommer att skickas

till alla medlemmar

 Nyhetsbrev 72 Mars 2020


  • SWESIAQ´s vårmöte 23 april
   • Programmet är klart, anmäl dig senast 17 april!
  • Växter kan inte användas som luftrenare - Tord Larsson
  • Gassensorer, Rapport 2
   • SWESIAQ-stipendiaten Marius Rodner
  • Elda och trivs? - Anders Lundin
   • Hälsoriskerna med småskalig fastbränsleeldning
  • Nya stödföretag
  • Enkäter om inomhusmiljö - hjälp Boverket att få kunskap om rutiner och fastighetsdata

  • SWESIAQ debatt
   • Förbjud småskalig fastbränsleeldning! -
    - Marita Nilsson
  • På gång inom innemiljöområdet

  Nyhetsbreven

  Se alla gamla nyhetsbrev

  Sök bland artiklarna

  SWESIAQ´s råd

  SWESIAQ´s råd har tagits fram av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper och med stor erfarenhet av innemiljöproblem.


  • SWESIAQ-modellen, SWESIAQ´s råd vid innemiljöutredningar, är grunden för de övriga råden och är avsedda som stöd för både de som beställer utredningar, kontrollerar utredningarna och för brukarna. Vi tror att kvaliteten på utredningarna förbättras genom ett systematiskt, demokratiskt arbetssätt.
  • Formulär för beställning av innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen.
  • SWESIAQ´s råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem, bl.a. genomgång av för- och nackdelar med de flesta kommersiella metoderna för mikrobiologisk analys.
  • SWESIAQ´s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem. En arbetsgrupp harjust börjat arbeta med uppdatering av den bilaga som handlar om självdragsventilation.

  SWESIAQ

  Swedish Chapter of International Society

  of Indoor Air Quality and Climate

  ISIAQ

  International Society

  of Indoor Air Quality and Climate