Startsida

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

In English

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

Det kostar inget

SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning under den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

AKTUELLT

SWESIAQ´s vår- och årsmöte

23 april 2020

 

Vår- och årsmötet blir i år hos CHIE i Lund


 Det mesta är klart
     
Klicka på länken ovanför
             Läs mer om presentationerna
                  
Anmäl dig
                       
Välkommen!       


Ny arbetsgrupp:

Checklista vid utredning av självdragsventilation


En ny arbetsgrupp håller på att bildas

Läs mer i nyhetsbrev 71

SWESIAQ-modellen

 

SWESIAQ-modellen och SWESIAQ´s övriga råd vid innemiljöutredningar är tänkta som stöd vid utredning av orsaker till innemiljörelaterad ohälsa.

Vi tror att kvaliteten förbättras genom ett systematiskt och demokratiskt arbetssätt.


Dokumenten är framtagna av arbetsgrupper inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper och med stor erfarenhet av innemiljöproblem.

Studentstipendiet:
Hög tid att fundera på din ansökan


Senast 15 februari ska den vara inne!


Läs mer under

Resestipendium

SWESIAQ´s råd vid utredning av mikrobiell påväxt

 

SWESIAQ´s råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem är en fördjupning av SWESIAQ-modellen.


I dokumentet finns bl.a. en genomgång med för- och nackdelar av de flesta metoder för mikrobiologisk analys som är tillgängliga på den kommersiella marknaden.

Nyhetsbreven

Läs mer om nyhetsbreven

Se alla gamla nyhetsbrev

Sök bland artiklarna

SWESIAQ´s råd vid utredning av ventilationssystem

 

SWESIAQ´s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem är en fördjupning av SWESIAQ-modellen.


Dokumentet är i första hand avsett att utgöra stöd, dels för den som genomför en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen.

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate