Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

Vårmötet i Umeå 18 april 2023


För att se presentationerna från vårmötet:
Klicka på namnen på presentatörerna i
blå fetstil • Varför blir vissa sjuka av innemiljön och andra inte? Rapport från ett avslutat projekt; Anna-Sara Claeson, docent, Inst. Psyko­logi, Umeå
 • Oönskade luftrörelser, några erfarenheter och funderingar; Gunilla Bok, WSP
 • SWESIAQs nya råd - Utredning av självdragssystem i bostad:
  Presentation av självdragsråden; Anders Lundin, miljöhygieniker,SWESIAQ
  Självdragsventilationens fysikaliska funktion. Luftflödes­be­räk­ning med Excel;
  Lars Jensen, professor, Installationsteknik, Lund


 • Lämpliga konsekvenser av WHOs nya luftkvalitetsriktlinjer för mål och normer i Sverige; Bertil Forsberg, prof. miljömedicin, Inst. folkhälsa o klin. medicin, Umeå
 • Dags att förändra de svenska ventilationsreglerna?!
  Debatt med inledning av Anders Lundin
 • SWESIAQs årsmöte


På gång inom innemiljöområdet


11-14 juni 2023 i Aachen, Tyskland
Healthy Buildings Europe 2023
Läs mer här.

 

16-19 juli 2023 i Tianjin, Kina
Healthy Buildings Asia 2023
Läs mer här.