Stödföretag

Stödföretag

    

Tack alla företag som valt att stödja oss!       Företagsloggorna finns längst ner!


  • Stödföretag måste ha minst en SWESIAQ-medlem.


  • Stödföretag betalar en avgift, där storleken beror på antalet SWESIAQ-medlemmar i företaget. Stödavgiften gäller för kalenderår och avgifterna syns till höger.


  • Stödföretagens namn publiceras längst ner på denna sida och i SWESIAQ´s nyhetsbrev. Däremot får inte stödföretag använda sig av SWESIAQ´s logga.


  • För att bli stödföretag krävs ansökan av en kontaktperson på företaget.


  • Kontaktpersonen förmedlar kontakten med SWESIAQ och underrättar oss om eventuella förändringar.


  • Stödföretagets namn är knutet till organisationsnumret. Större företag med flera organisationsnummer bedöms alltså som separata företag.


  • Observera att nytillkommande personer måste ansöka om individuellt SWESIAQ-medlemskap och får då samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.
    I ansökan anges att man är anställd vid stödföretag. Medlemsavgiften ingår då som en del av stödavgiften och betalas direkt av företaget. Redan inbetalda medlemsavgifter under året dras av från stödavgiften.


  • Ladda ner ansökningsblanketten genom knappen nedanför!


1.500 kr/år

1-4 medlemmar

3.000 kr/år

5-8 medlemmar

5.000 kr/år

obegränsat antal medlemmar

Vi tolkar företagens stöd som en uppskattning av att SWESIAQ finns som en oberoende organisation i inomhusmiljöfrågor. Men vi är inte beroende av företagens stöd, varken ekonomiskt eller på annat sätt. Vi varken stödjer eller bedömer de tjänster/produkter som stödföretagen tillhandahåller.

Företag som redan stödjer oss

(I bokstavsordning, klicka på loggan för att komma till företagets hemsida)