Föreningen

SWESIAQ

SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.


Föreningen bildades 2000 vid konferensen Healthy Buildings i Helsinki.


Vi anordnar årligen tvärvetenskapliga möten för kunskapsspridning och nätverkande på olika platser i Sverige. Deltagande i de möten vi ordnar själv är normalt kostnadfritt för medlemmar. 

Vi samarbetar också med utbildningsföretag som ger rabatt för SWESIAQ-medlemmar.


SWESIAQ-medlemmar bildar allsidigt sammansatta arbetsgrupper som tar fram råd/guidelines.


Vi sprider information och skapar debatt genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

ISIAQ - International Society of Indoor Air Quality and Climate - http://www.isiaq.org/ 

SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ

som också är en oberoende, tvärvetenskaplig och ideell organisation.


ISIAQ bildades vid en konferens Indoor Air i Toronto 1992.


ISIAQ ger ut den högt rankade vetenskapliga tidskriften Indoor Air och arrangerar de stora internationella innemiljökonferenserna Indoor Air och Healthy Buildings.


Inom ISIAQ finns s.k. STC´s (Scientific and Technical Committees) som tar fram guidelines.

 


Förutom SWESIAQ finns också andra chapters inom ISIAQ:
SIAQ.no i Norge (NIO), ISIAQ.nl i Nederländerna, FISIAQ i Finland, snart också ett chapter på Island.

SWESIAQs roll

SWESIAQ är en ideell organisation som arbetar för mer hälsosamma inomhusmiljöer och styrelsen består av personer som är intresserade och villiga att avsätta tid för att arbeta med dessa frågor. Styrelsen väljs för att få en balans mellan olika intressen, mellan forskare och praktiker samt för att olika delar av innemiljöproblematiken ska bli representerade. Många av styrelsemedlemmarna har också stor erfarenhet och goda kunskaper inom området. På hemsidan finns SWESIAQs råd, dvs. publikationer som är framtagna av SWESIAQs arbetsgrupper och sedan godkända av styrelsen. Dessa publikationer representerar "SWESIAQs åsikt" inom området.


Styrelsen vill betona att en persons deltagande i SWESIAQ – varken i egenskap av medlem, styrelsemedlem eller som deltagare i en arbetsgrupp – i sig inte utgör någon kvalitetsgaranti för personens kunskaper inom den bredd av frågor som innemiljöområdet omfattar.

 

SWESIAQs styrelse 2021-2022

Love Lagercrantz

Ordförande, kassör

Stockholm

Jonathan Loive

Ledamot

Lund

Linda Hägerhed

Vice ordförande

Alingsås

Anders Lundin

Hemsidan, nyhetsbrevet, medlemsregistret

Handen

Anna-Sara Claeson

Ledamot

Umeå

Christer Idström

Ledamot

Karlshamn

Robert Wålinder

Ledamot

Uppsala

Åke Möhring

Ledamot

Östersund

Gunilla Bok

Ledamot

 Göteborg

 

Övriga funktionärer 2023-2024

Valberedningen                                                                                            Revisorer

Maria Alm; Maria.Alm'at'stadsfast.goteborg.se (sammankallande)               Lasse Iisakka

Lars Rosell; lars.rosell'at'ri.se                                                                   Jakob Axén

Marina Usoltseva; marina.usoltseva'at'botaniskanalys.se