Institutioner

Institutioner och allmänt om inomhusmiljö

Arbets- och miljömedicin (AMM)

Göteborg Linköping Lund Stockholm 
Umeå Uppsala Örebro

Andra institutioner


Astma- och Allergiförbundet

Boverket

Byggdoktorerna

Centre for Healthy Indoor Environments

EPA - USA´s miljöskyddsmyndighet - Luftkvalitet

Folkhälsomyndigheten

Institutet för miljömedicin

Indoor Chem Inomhuskemi

ISIAQ

PRE-MAL Skadedjursbekämpning kulturbyggnader

Valvira - Finland - Boendehälsa

Allmänt om innemiljö och innemiljöutredningar