Partiklar

Partiklar och smitta

  • Do carpets impair indoor quality and cause adverse health outcomes: A review; Becher m.fl.; 2017
  • Textila golv, inomhusmiljö och hälsoeffekter (svensk översättning av Do carpets...)
  • Legionellaportalen
  • Portable air cleaners; EPA (amerikanska miljöskyddsmyndigheten); 2018
  • Nanomaterial i arbetsmiljön; 2017