Innemiljöregler

Innemiljöregler

Folkhälsomyndigheten Allmänna råd


2014:13 Buller inomhus


2014:14 Fukt och mikroorganismer


2014:15 Höga ljudnivåer


2014:16 Radon inomhus


2014:17 Temperatur inomhus


2014:18 Ventilation


2014:19 Städning i skolor, förskolor, .....


Finland


Anvisning om boendehälsa   2003


Förordning om luftkvaliteten 2011


Förordning om boendehälsa 2015


Valvira:  Anvisningar för tillsyn över daghem,
               skolor, fritidshem...  2018