Självdrag

SWESIAQs råd vid utredning av självdragssystem i bostad


Denna sida kommer att kompletteras med ytterligare exempel på hur man kan simulera mätningar och förändringar av självdragssystemet med hjälp av PNVB1255 som finns i två versioner.

Klicka på bilderna för att ladda ner råden och PNVB1255.

SWESIAQs råd vid utredning av självdragssystem i bostad


Råden kan ses som en bilaga till SWESIAQ-modellen och är tänkt som ett stöd för bland annat innemiljöutredare, OVK-kontrollanter, tillsynsmyndigheter, fastighets-ägare och brukare.

1. PNVB1255. Excel-kalkylblad för beräkning och simulering av självdrag

Originalversionen, framtagen av professor Lars Jensen, Installationsteknik, Lunds tekniska högskola.

2. PNVB1255 med inlagda data från exempelbostaden i Självdragsråden

Version 2 som även har en hjälpflik för automatisk addering av parallella komponenter.

3. PNVB1255 utan inlagda data. För egna beräkningar

Version 2 som även en hjälpflik för automatisk addering av parallella komponenter.