Gaser

Gaser

Lukttrösklar

 

  • 3M Respirator Selection Guide; 700 ämnen; 2009
  • Odor threshold values; American Industrial Hygiene Association; 295 ämnen; 2011
  • Very volatile organic compounds: an understudied class of indoor air pollutants; 2014
  • A review of the effecs of exposure to carbon dioxide on human health in indoor environment; 2017
  • Berkeley Lab; Sammanställning forskning om effekter av ren koldioxid
  • EU-LCI-värden Föreslagna riktvärden; 2018
  • KemI: Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter
  • The Sink-Effect in Indoor Materials: Mathematical Modelling and Experimental Studies; 2003

  • Kloranisoler: Elak lukt från rötskyddsmedel i våra hus; 2017