SWESIAQ´s råd

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ´s råd

SWESIAQ:s råd tas fram av arbetsgrupper som består av SWESIAQ-medlemmar som är väl insatta i problemställningen och som representerar olika yrkeskompetenser. De olika råden har godkänts av SWESIAQ´s styrelse. De är tänkta att vara praktiskt användbara och får inte styras av kommersiella intressen. Ladda ner genom att klicka på bilderna.


SWESIAQ-modellen är SWESIAQ´s råd för hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas. Råden har tagits fram av en arbetsgrupp inom SWESIAQ som består av personer med olika yrkeskompetenser och med stor erfarenhet av innemiljöproblem.

SWESIAQ-modellen är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader. Den är tänkt som ett stöd för innemiljö-utredare och för de som upphandlar eller beställer innemiljöutredningar. Den syftar också till att öka brukarnas förståelse för innemiljöproblem och innemiljöutredningar och bör vara till nytta för många andra typer av intressenter som kan bli inkopplade i de ofta komplicerade utredningsförloppen.

SWESIAQ´s råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader

med innemiljöproblem

Råden är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen.

I dokumentet finns bl.a. en genomgång med för- och nackdelar av de flesta metoder för mikrobiologisk analys som är tillgängliga på den kommersiella marknaden.

SWESIAQ´s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem

Råden är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen. Dokumentet är i första hand avsett att utgöra stöd, dels för den som genomför en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen.

2013 fick SWESIAQ-modellen 

Stora Inneklimatpriset. Priset delas årligen ut av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. 

SWESIAQ´s formulär vid beställning av innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen

Här finns tre formulär och två vägledande dokument som bör underlätta avtal mellan beställare och innemiljöutredare vid beställning av  innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate