Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

Vårmötet 26 april 2022 i Göteborg


För att se eller ladda ner presentationerna från vårmötet:

Klicka på namnet i fetstil för den som presenterat!


09.30 Samling, fika

10.00 Intro (dagens agenda, praktikaliteter, om SWESIAQ)

10.15 Allergen i inomhusmiljön; Gunilla Bok, RISE

10.45 Bensträckare

10.55 Black magic dust; Mikael Sellén, WSP

11.15 Golvemissioner; Lars Rosell, RISE

12.00-13.00 LUNCH

13.00 Information om PBL och Boverkets regelarbete; Ingela Folkesson, Boverket

13.20 SWESIAQs stipendiat 2021:

         Sensorer för ventilationsstyrning; Hanna Askemar, Högskolan i Borås

13.40 Emissioner från trägolv kan påverka inomhusluftens kvalitet; Swaraj Paul, PPPolymer

14.30 PAUS med fika

14.45 Måtten PM2.5 och PM10: Diskussion kring hur relevanta de är för svensk inomhusmiljö; Inledning Mia Alm, Gbg stad + Aneta Wierzbicka, LTH  Aerosolteknik

15.05 AVSLUTNING

15.30 SWESIAQs årsmöte

På gång inom innemiljöområdet


25 augusti, kl 10 -11 i Lund

Seminarium: Kan ökad ljusexponering för äldre förbättra deras sömn, hälsa och funktionsförmåga? En interventions-studie
Seminariet (gratis) hålls av Arne Lowden och arrangeras av CHIE. Det går att delta online men kom helst till Lund!

Läs mer här. Anmäl dig här, senast 15/8!