Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

Vårmötet 26 april 2022 i Göteborg


För att se eller ladda ner presentationerna från vårmötet:

Klicka på namnet i fetstil för den som presenterat!


09.30 Samling, fika

10.00 Intro (dagens agenda, praktikaliteter, om SWESIAQ)

10.15 Allergen i inomhusmiljön; Gunilla Bok, RISE

10.45 Bensträckare

10.55 Black magic dust; Mikael Sellén, WSP

11.15 Golvemissioner; Lars Rosell, RISE

12.00-13.00 LUNCH

13.00 Information om PBL och Boverkets regelarbete; Ingela Folkesson, Boverket

13.20 SWESIAQs stipendiat 2021:

         Sensorer för ventilationsstyrning; Hanna Askemar, Högskolan i Borås

13.40 Emissioner från trägolv kan påverka inomhusluftens kvalitet; Swaraj Paul, PPPolymer

14.30 PAUS med fika

14.45 Måtten PM2.5 och PM10: Diskussion kring hur relevanta de är för svensk inomhusmiljö; Inledning Mia Alm, Gbg stad + Aneta Wierzbicka, LTH  Aerosolteknik

15.05 AVSLUTNING

15.30 SWESIAQs årsmöte

På gång inom innemiljöområdet


18 april 2023 i Umeå
SWESIAQs vår- och årsmöte
Läs mer här.


11-14 juni 2023 i Aachen, Tyskland
Healthy Buildings Europe 2023
Läs mer här.

 

16-19 juli 2023 i Tianjin, Kina
Healthy Buildings Asia 2023
Läs mer här.