Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

SWESIAQs vårmöte
i Lund 18 april


Ta del av presentationerna i efterhand genom att klicka här


 • Are “dry air” buildings healthy for you?
  Peder Wolkoff, NFA, Danmarks forskn. center f arbetsmiljö

 • Smittspridning i inomhusmiljöer – vem smittar,
  i vilka situationer och hur kan vi förhindra det?
  Sara Thuresson, LTH


 • Vad vet vi om vattenskador inomhus, vilka skador är vanligast
  och vad kostar de?
  Christian Mattsson, LTH

  Värmeexponering inomhus och folkhälsa
  Mare Lõhmus, Institutet för Miljömedicin, Stockholm


 • Effects of extreme heat and cold on vulnerable groups
  Chuansi Gao, LTH

 • Är luftrenare verkligen mirakelmaskiner? Eva Emanuelsson, RISE

 • Hälsoskyddsinspektörens roll och utmaningar vid tillsyn av inomhusmiljön Christian Worén, Avesta kommun


På gång inom innemiljöområdet


22 maj i Stockholm eller på distans
Ability Partner: Miljö- och hälsoskyddsinspektör – Förebyggande och effektiv bostadstillsyn
Läs mer här


7-11 juli 2024 i Honolulu, Hawaii
Indoor Air 2024 -

ISIAQs internationella innemiljökonferens
Läs mer här


22-23 oktober i Stockholm
SIFU: Innemiljökonferens – Strategier, metoder och mätning för en bättre inomhusmiljö
Mer info kommer senare. Läs mer här