Tidigare möten och konferenser

Tidigare möten och konferenser

De senaste högst upp

Klicka på orterna med blå fetstil för att se senare års presentationer vid mötena


2023 Vår- och årsmöte, Umeå Universitet

2022 Vår- och årsmöte, Burgårdens konferenscenter i Göteborg

2021 Vår- och årsmöte via Zoom och Högskolan i Borås/RISE

2020 Höstmöte via Zoom och CHIE i Lund

2019 Vår- och årsmöte hos Högskolan i Borås/RISE

2018 Höstmöten med TIAB/Ability Partner; Stockholm

2018 Vår-/årsmöte hos CHIE, Centre Healthy Indoor Env, Lund

2017 Höstmöten med TIAB/Ability Partner; Gbg/Sthlm

2017 Vår- och årsmöte; Botaniska analysgruppen; Gbg

2016 Höstmöte med Teknologisk institut, Stockholm

2016 Vår- och årsmöte med Fuktcentrum, Stockholm

2015 Höstmöte med Teknologisk institut, Stockholm

2015 Vårmöte med Pufendorfinstitutet, Lund

2015 Årsmöte hos Arbets- och miljömedicin, Örebro

2014 Vårmöte hos Arbets- och miljömedicin, Stockholm

2013 Höstmöte hos Boverket i Karlskrona

2013 Vårmöte hos IMM, Karolinska Institutet, Solna

2012 Höstmöte hos Tyréns, Umeå

2012 Årsmöte vid Inomhusklimatdagarna i Örebro

2011 Höstmöte hos SP i Borås

2011 Vårmöte hos Arbets- och miljömedicin, Uppsala

2010 Vårmöte i Stockholm - Fallet "Polishuset"

2010 Nordic Indoor Air Update 2010 - Regional

          ISIAQ/SWESIAQ-konferens – 2 dagar, Täby

2009 Vårmöte - Renovering av miljonprogrammet

2009 Höstmöte/Workshop - Sanering av byggnader

2008 Vårmöte: Byggnader i ett förändrat klimat

2008 Höstmöte med VVS-tekniska föreningen

2007 Årsmöte i samband med Sveriges Energiting

2006 Höstkonferens hos Teknik och Byggd Miljö i Gävle

2005 Konferens - Hälsosamma hus idag och i framtiden

2004 Konferens - Luftkvalitet, välbefinnande och hälsa

2003 Konferens - Fukt i byggnader och hälsa