Varför är man rädd för just fuktskador

Varför är man rädd för just fuktskador?

 

Mögelsporer och bakterier finns överallt i vår miljö, normalt utan att orsaka några besvär, men fukt på fel ställen i en byggnad ger i princip alltid upphov till att mögel och bakterier börjar växa på det fuktiga byggnadsmaterialet. Fukten kan också starta kemiska processer som ökar halten av kemiska emissioner som tillförs inomhusluften. I dagsläget har man inte kunnat fastställa vilken eller vilka av dessa faktorer som orsakar hälsobesvär, men man vet att risken för att människor drabbas av besvär ökar om det finns fukt- och mögelskador i byggnader.