Varför är det problem med hög luftfuktighet

Varför är det problem med hög luftfuktighet?

 

Hög luftfuktighet inomhus under vintern är ofta ett tecken på undermålig/dålig ventilation, ev. i kombination med hög fuktproduktion inomhus (t.ex. från tvätt och matlagning). Hög luftfuktighet inomhus vintertid innebär en ökad risk för att kvalster ska kunna överleva och föröka sig i våra bostäder (framförallt i våra sängar), något som kan orsaka astma och andra allergibesvär. Fuktig inomhusluft kan också orsaka kondens på fönster med mögelväxt i fönsterlister. Ett större problem är när varm och fuktig luft pressas ut genom otätheter i ytterväggar. Under vintern kondenserar då fukten inne i ytterväggen och orsakar osynlig mögel- och bakterieväxt som kan orsaka svårutredda hälsobesvär.