Vad gör jag om jag misstänker hälsobesvär av inomhusmiljön

Vad gör jag om jag misstänker hälsobesvär av inomhusmiljön?

 

Om du misstänker att du blir sjuk av någon exponering i din innemiljö (arbete, bostad) bör du kontakta de som är ansvariga för byggnaden och inomhusmiljön, se svaret på fråga 1. Det är viktigt att en utredning inleds så snart som möjligt om vad som kan vara orsaken, särskilt om du inte är ensam om dina hälsobesvär. Det är också viktigt att en utredning av tekniska, och andra, orsaker till hälsobesvär av inomhusmiljön sker på ett systematiskt sätt – annars hamnar man lätt fel. SWESIAQ har givit ut råd om hur man bör göra – den s.k. SWESIAQ-modellen – som finns för kostnadsfri nedladdning på vår hemsida.


Samtidigt som du kontaktar fastighetsägare/arbetsgivare bör du även kontakta din husläkare eller företagsläkare. Detta för att få utrett om det kan finnas andra orsaker till dina besvär än just inomhusmiljön. Läkaren kan få hjälp i sin bedömning genom en remiss till den Arbets- och miljömedicinska kliniken i den region där du bor.


Det finns åtta arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige som ska täcka hela landets behov. På klinikerna samarbetar läkare, ergonomer, kuratorer, psykologer, yrkes- och miljöhygieniker, miljösköterskor och beteendevetare. På kliniken kan du få en specialistbedömning av eventuella samband mellan miljön och din hälsa och även råd, dels medicinska råd men också hur miljön ska förbättras. Flera av klinikerna har också skrivna (och nedladdningsbara) informationsbroschyrer om hälsobesvär av inomhusmiljön.