Är det viktigt med bra ventilation

Är det viktigt med bra ventilation?

 

Hur byggnadens ventilationssystem fungerar har stor betydelse för inomhusluftens kvalitet, men sambanden med hälsoeffekter är inte helt enkla att studera. Det är inte bara flöden och luftomsättning som är viktiga, även rengöring av kanaler, byte av filter och tryckförhållanden i byggnaden har betydelse, se vidare, SWESIAQ:s råd om ventilation.