SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

Vi verkar för hälsosamma inomhusmiljöer för alla genom att vägleda, utbilda och sprida kunskap. Föreningen vill förmedla
tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under den internationella innemiljöorganisationen International Society of Indoor Air Quality and Climate - ISIAQ.

Nytt från föreningen

Intressant forskning i exponeringskammare

Publicerad 5 april 2013

I februari 2012 invigdes en exponeringskammare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Sedan dess har en rad försök genomförts som syftar till att undersöka individfaktorers inverkan på hälsoproblem som kopplats till exponering för kemiska ämnen vid låga koncentrationer.


SWESIAQ:s höstmöte i Umeå 2012

Publicerad 3 januari 2013

Fler än 50 personer deltog på plats. Dessutom kunde 11 medlemmar följa presentationerna via webinar på sin egen dator i hemorten.


Läs fler nyheter

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ