Startsida

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate, ISIAQ

In English

SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning under den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate

Vi försöker svara inom 10 arbetsdagar

AKTUELLT

Vårmöte 28 mars 2019

 

Vid vårmötet i Borås deltog 52 medlemmar och talare.

SWESIAQ´s årsmöte genomfördes efter konferenen.

SWESIAQs råd

Mikrobiell påväxt

 

SWESIAQ´s råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen. I dokumentet finns bl.a. en genomgång med för- och nackdelar av de flesta metoder för mikrobiologisk analys som är tillgängliga på den kommersiella marknaden.

SWESIAQ-modellen

 

SWESIAQ´s råd vid innemiljöutredningar är ett stöd vid systematisk utredning av orsaker till innemiljörelaterad ohälsa. Dokumentet är framtaget av en arbets-grupp inom SWESIAQ med experter från olika yrkesgrupper med stor erfarenheter av innemiljöproblem.

SWESIAQ´s råd

Ventilationssystem

 

SWESIAQ´s råd vid utredning av ventilations-system i byggnader med innemiljöproblem är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen. Dokumentet är i första hand avsett att utgöra stöd dels för den som genomför en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen.

Nyhetsbrev

 

SWESIAQ:s nyhetsbrev kommer ut ca 6-8 gånger per år och innehåller bland annat förenings-information, referat av nya rapporter, inlägg och debatt inom innemiljöområdet samt kalendariet På gång inom innemiljöområdet. Det kostar inget att prenumerera på nyhetsbrevet.

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate