SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

Vi verkar för hälsosamma inomhusmiljöer för alla genom att vägleda, utbilda och sprida kunskap. Föreningen vill förmedla
tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.

SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under den internationella innemiljöorganisationen International Society of Indoor Air Quality and Climate - ISIAQ.

Nytt från föreningen

Succé för SWESIAQs webinarium

Publicerad 23 oktober 2013

Rekordmånga deltog på höstmötet via webben! Ett miljömässigt bra sätt att ta del av information.


Ansökningstiden slut

Publicerad 1 oktober 2013

Nu har ansökningstiden för att söka SWESIAQs resestipendium gått ut!


Intressant forskning i exponeringskammare

Publicerad 5 april 2013

I februari 2012 invigdes en exponeringskammare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Sedan dess har en rad försök genomförts som syftar till att undersöka individfaktorers inverkan på hälsoproblem som kopplats till exponering för kemiska ämnen vid låga koncentrationer.


Läs fler nyheter

Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev!
Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se