Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som boende Vad säger lagen om åtgärder av fukt och mögel

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som boende: Vad säger lagen om åtgärder av fukt och mögel?

 

Myndigheter, lagstiftning och följdförordningar, är mycket tydliga med att fukt- och mögelskador skall åtgärdas, och att skadat material skall bytas ut så långt möjligt (kan var svårt att byta bärande delar). Även luktolägenhet (t.ex. ”mögellukt”) är, i många fall, enligt Miljöbalken, MB, att betrakta som ”olägenhet för människors hälsa (MB 1998:808, kap 9, § 3, samt FoHMFS 2014:14 Allmänna råd om fukt och mikroorganismer.)

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate