Varför är det problem med hög luftfuktighet

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Varför är det problem med hög luftfuktighet?

 

Hög luftfuktighet inomhus under vintern är ofta ett tecken på undermålig/dålig ventilation, ev. i kombination med hög fuktproduktion inomhus (t.ex. från tvätt och matlagning). Hög luftfuktighet inomhus vintertid innebär en ökad risk för att kvalster ska kunna överleva och föröka sig i våra bostäder (framförallt i våra sängar), något som kan orsaka astma och andra allergibesvär. Fuktig inomhusluft kan också orsaka kondens på fönster med mögelväxt i fönsterlister. Ett större problem är när varm och fuktig luft pressas ut genom otätheter i ytterväggar. Under vintern kondenserar då fukten inne i ytterväggen och orsakar osynlig mögel- och bakterieväxt som kan orsaka svårutredda hälsobesvär.

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate