Är det viktigt med bra ventilation

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Är det viktigt med bra ventilation?

 

Hur byggnadens ventilationssystem fungerar har stor betydelse för inomhusluftens kvalitet, men sambanden med hälsoeffekter är inte helt enkla att studera. Det är inte bara flöden och luftomsättning som är viktiga, även rengöring av kanaler, byte av filter och tryckförhållanden i byggnaden har betydelse, se vidare, SWESIAQ:s råd om ventilation (kommer inom kort).

 

 

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate