Är det bara fuktskador som avger emissioner kemiska ämnen till luften

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Är det bara fuktskador som avger emissioner/ alt kemiska ämnen till luften?

 

Nej inte alls, alla nya material avger i början en hel del gaser (emissioner), även naturligt förekommande ämnen (t.ex. trämaterial [framförallt furu och gran; lövträ i mindre utsträckning]). I nyproducerade och renoverade byggnader har man därför alltid förhöjda halter av flyktiga organiska kemiska ämnen (s.k. VOC) jämfört med äldre byggnader. Dessa halter avklingar normalt under första halvåret/året till mer normala bakgrundsnivåer.

Med stor sannolikhet kan även kemiska emissioner i sig, utan närvaro av fukt, bidra till hälsobesvär, men frågan är vilka emissioner/ämnen? Det vet vi inte riktigt idag. Forskning har dock visat att hushållens användning av hygien- och rengöringspreparat kan påverka besvärsförekomsten hos de boende. SWESIAQ planerar att ge ut ett dokument om kemiska emissioner.

 

 

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate