Möten & Konferenser

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQ:s ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

SWESIAQ´s vår- och årsmöte

23 april 2020

 

Vår- och årsmötet blir i år hos CHIE i Lund


 Det mesta är klart

Klicka på länken ovanför

Läs mer om presentationerna

             Anmäl dig

  Välkommen!       


SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate