Möten & Konferenser

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

På gång inom innemiljöområdet


17 februari kl 15-16 Environmental stressors and sleep

Michael Smith, University of Pennsylvania School of Medicine
Kostnadsfritt webinar på engelska om miljöfaktorers påverkan på sömnen.
Läs mer på CHIE:s hemsida


21-23 juni i Oslo
Healthy Buildings Europe 2021 
Läs mer: https://hb2021-europe.org/


10-12 augusti i Honolulu på Hawaii
Healthy Buildings America 2021
Läs mer: https://hb2021-america.org


SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate