Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

SWESIAQs vårmöte 15 april


Mötet samlade 67 personer som deltog via Zoom


Ladda ned presentationerna (pdf-filer):

Användning av spärrskikt mot golv- och väggemissioner

                                                          Johan Mattsson, cTrap


Utredning av självdragssystem i bostad
Anders Lundin, SWESIAQ


Ladda ned dokumentet:

Utredning av självdragssystem i bostad

SWESIAQs arbetsgrupps remissutgåva


Läs det och skriv ned din tankar.
K
licka på knappen Kontakta SWESIAQ och meddela oss vad du tycker, helst senast 30 april !

På gång inom innemiljöområdet


23 mars via videolänk
Presentation av Miljöhälsorapport 2021
Anmäl dig här


8 + 13 april via videolänk
AIVC:s ventilationswebinarier
AIVC = Air infiltration and Ventilation Centre
Läs mer och anmäl dig här


15 april via Zoom
SWESIAQs vår- och årsmöte
Läs mer till vänster


21-23 juni i Oslo
Healthy Buildings Europe 2021 
Läs mer: https://hb2021-europe.org/


9-11 november i Honolulu på Hawaii
Healthy Buildings America 2021
Läs mer: https://hb2021-america.org