Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

SWESIAQs vår- och årsmöte 15 april

  • Emissionsspärr mot golvemissioner
  • Utredning av självdragsventilation
  • Mötet blir på distans via Zoom
  • Vi börjar kl 09:00, årsmöte ca kl 10
  • Endast öppet för medlemmar
  • Bli medlem, klicka på knappen nedanför!
  • Anmälningslänk och mer info kommer
    att skickas till alla medlemmar inom kort

Vill du jobba med SWESIAQ?

Vill du hjälpa oss att sprida korrekta kunskaper i inomhusmiljöfrågor
(De behövs verkligen!) ?

Du behöver inte vara innemiljöexpert

Det viktigaste är att du är intresserad och vill göra en insats

Bli med i styrelsen eller valberedningen!

Klicka på kontaktknappen nedanför och föreslå dig själv eller en kompis


Vi ses på vår- och årsmötet 15 april!

På gång inom innemiljöområdet


23 mars via videolänk
Presentation av Miljöhälsorapport 2021
Anmäl dig här


8 + 13 april via videolänk
AIVC:s ventilationswebinarier
AIVC = Air infiltration and Ventilation Centre
Läs mer och anmäl dig här


15 april via Zoom
SWESIAQs vår- och årsmöte
Läs mer till vänster


21-23 juni i Oslo
Healthy Buildings Europe 2021 
Läs mer: https://hb2021-europe.org/


9-11 november i Honolulu på Hawaii
Healthy Buildings America 2021
Läs mer: https://hb2021-america.org