Möten & Konferenser

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

På gång inom innemiljöområdet


16 september i Lund

Hitta balansen! Boende, innemiljö och energi
Resultat av PEIRE-projektet. Gratis.

Läs mer och anmäl dig: http://www.peire.lth.se/


23 september i Oslo

Nasjonalt Fuktseminar 2020
Forskningsinstitutet SINTEF och norska Mycoteam

arrangerar fuktseminarium som webinar kl 9-12.
Läs mer och anmäl dig här!


6 oktober i Lund
SWESIAQs höstmöte hos CHIE Online
Läs mer här


1-5 november i Coex, Seoul, Korea
Indoor Air 2020
OBS! Virtuell konferens
Läs mer: http://www.indoorair2020.org/

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate