Möten & Konferenser

Möten & Konferenser

SWESIAQ har normalt ett höst- och ett vårmöte som vi försöker fylla med intressanta föredrag och diskussioner inom innemiljöområdet. Vårmötet brukar avslutas med SWESIAQs ordinarie årsmöte.

 

I våra nyhetsbrev, under "På gång inom innemiljöområdet", finns alltid en lista över kommande arrangemang som vi tycker är intressanta, både de vi ordnar själva och andra.

SWESIAQs vårmöte 15 april


Mötet samlade 67 personer som deltog via Zoom


Ladda ned presentationerna (pdf-filer):

Användning av spärrskikt mot golv- och väggemissioner

                                                          Johan Mattsson, cTrap


Utredning av självdragssystem i bostad
Anders Lundin, SWESIAQ


Ladda ned dokumentet:

Utredning av självdragssystem i bostad

SWESIAQs arbetsgrupps remissutgåva


Läs det och berätta vad du tycker:
                                      K
licka på knappen Kontakta SWESIAQ

På gång inom innemiljöområdet


17 juni, kl 17-18 (svensk tid), webinar

IAQA – Indoor Air Quality Association

"Achieving a Healthy Indoor Air with a New Type of Emissions Barrier". Om spärrskikt (cTrap). Läs mer, anmäl dig här


21-23 juni i Oslo
Healthy Buildings Europe 2021 
Läs mer: https://hb2021-europe.org/


9-11 november i Honolulu på Hawaii
Healthy Buildings America 2021
Läs mer: https://hb2021-america.org