SWESIAQ:s stödföretag

Principer efter beslut vid årsmöte 2018-03-21.

Personer anställda vid stödföretag ansöker om individuellt medlemskap som tidigare men i ansökan anges att man är anställd vid stödföretag. Medlemmen har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar men medlemsavgiften betalas direkt av stödföretaget.

  • För att få bli stödföretag så måste företaget ha minst en individuellt godkänd medlem.
  • Stödföretagets namn är knutet till organisationsnumret. Större företag med flera organisationsnummer bedöms alltså som separata företag.
  • Stödföretaget anger en kontaktperson som förmedlar kontakt mellan företaget och SWESIAQ:s medlemsregister. Avgiften gäller för kalenderår och ny faktura skickas i början av varje år till kontaktpersonens epost-adress.
  • Kontaktpersonen ansvarar för att hålla SWESIAQ underrättat om eventuella namnförändringar så att SWESIAQ alltid har en aktuell förteckning över vilka av företagets anställda som är SWESIAQ-medlemmar och ingår i stöd-avgiften. Observera att alla nytillkommande personer först måste ansöka om individuellt medlemskap.

Stödavgiften är beroende av antalet SWESIAQ-medlemmar som är anställda av företaget:

  • 1-4 medlemmar        1500 kr/år
  • 5-8 medlemmar        3000 kr/år
  • Obegränsat antal      5000 kr/år

Vill du att ditt företag ska bli stödföretag?
Här finns en ansökningsblankett!

 

Här är listan över de företag som just nu stöder SWESIAQ:

  • cTrap AB, 3 medlemmar
  • AB Previa, 11 medlemmar (obegränsat antal)
  • Camfil AB, snart 5 medlemmar (obegränsat antal)
In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ