Resestipendium för studenter vid svenska högskolor/universitet

SWESIAQ stöder innemiljöforskning och ger möjlighet för studenter att söka medel för resor och logi (inte konferensavgifter) i samband med konferenser och andra vetenskapliga möten inom ämnesområden som är relevanta för föreningen. Sökande ska vara student eller doktorand vid svensk högskola/universitet och medlem i SWESIAQ.

Resestipendium kan sökas vid två tillfällen under året: 15 februari och 15 september. Maximalt 10 000 SEK kan sökas per person vid samma tillfälle. Ansökan bör innefatta:

  • En beskrivning (bakgrund, syfte, relevansen för SWESIAQ:s medlemmar [se målsättningen på hemsidan]) - högst en A4-sida)
  • En ekonomisk plan (högst en A4-sida)  
  • En CV för sökande (högst två A4-sidor).

 

SWESIAQ önskar få in ansökan elektroniskt till stipendiesamordnaren (skicka epost-meddelande till stipendium’at’swesiaq.se). Totalt högst 30 000 SEK kan delas ut som resestipendier per år. Beslut angående resestipendier fattas av styrelsen. Följande kriterier används för att bedöma inkomna stipendieansökningar:

  • Ansökans relevans med hänsyn till SWESIAQ:s målsättning  dvs. forskningen ska antingen syfta till förbättrad teoretisk förståelse av sambanden mellan innemiljö och hälsa eller till att ta fram praktiska lösningar som leder till bättre innemiljö.
  • Prioritet ges till sökande och institutioner som inte tidigare beviljats resestipendium

Ansökningar behandlas normalt vid nästkommande styrelsemöte. Beslut från SWESIAQ kan inte överklagas.

SWESIAQ förväntar sig en motprestation från student som fått bidrag, t ex i form av två lättlästa referat i SWESIAQ:s nyhetsbrev, t.ex. dels referat av det egna konferensbidraget och dels referat av en annan presentation under konferensen (med relevans för SWESIAQ).

 

Gordon

Två av SWESIAQ-stipendiaterna deltog vid Gordon Research Conference on Environmental Endocrine Disruptors i West Dover, VT, USA 2012

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 61 - juni 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ