Presentationer från pubkvällen i Uppsala

Lyckad pubkväll om inneluftmät­ningar i Uppsala den 8 oktober

Luftmätningar aktualiserades vid vårmötet 2013 av Johnny C. Lorentzen och debatten tog mer fart när Anders Lundin uttalade sig om luftanalyser på efter­följande höstmöte (Nyhetsbrev 28) och efter Bo Glas ”Jämförelse mellan laboratoriernas VOC-analyser” (Nyhetsbrev 29). Utifrån det stora intresset uttryckte Jan Kristensson och Johnny ett ”Behov av semina­rium om luftanalyser” (Nyhetsbrev 30), vilket utmyn­na­de i en pub-kväll i Uppsala som orga­ni­serades till­sam­mans med Helena Fornstedt, på ett initiativ från SWESIAQs marknadsföringsgrupp. Till mötet bjöds Bo Glas in från Umeå. Efter en kort inledning och väl­komnande av Helena, presenterade Johnny ämnes­området och an­förde att en del oenighet kan förklaras av att man blan­dar ihop skälen till luftanalyser. Arbets- och miljö­medicin (AMM) i både Umeå och Uppsala har pub­licerat VOC-analyser i förhållande till ohälsa. Företag kan istället vilja analy­sera i förhållande till miljöbalken eller byggnaders status för att ringa in problem som sedan kan lösas genom bygg­nads­tek­niska åtgärder. Där kan de vara betydligt längre framme än akade­mi­ker, vilket syns i fallet kloranisoler.

Efter Johnnys inledning beskrev Bo sin studie och Jan avslutade med att pedagogiskt förklara hur det kan komma sig att mätresultaten kan skilja sig mellan olika laboratorier. En givande debatt följde som av­slu­tades med goda soppor från Katalins. 23 personer deltog i pubkvällen, en kväll som gav mersmak!

Dokumentation och presentationer finns tillgänglig för medlemmar här.

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ