Ny arbetsgrupp för SWESIAQ-modellen

Vill du delta i en arbetsgrupp för att förbättra SWESIAQ-modellen?

SWESIAQ-modellen  brukar  många  hänvisa  till  som en  bra  metod  att  undersöka  varför  människor  mår dåligt när de vistas i vissa byggnader. En bärande i idé i SWESIAQ-modellen är att man inte ska rusa iväg och göra  en  luftmätning  utan  istället  systematiskt  under- söka alla de faktorer (se bilden längst ner) som kan ha bidragit till problemen. Man börjar med en översiktlig – men heltäckande – inventering för att sedan fördjupa undersökningen.  SWESIAQ-modellen fick 2013 års Stora Inneklimat- pris  och  har  även  uppmärksammats  inom  ISIAQ, SWESIAQ:s internationella moderorganisation. Nu vill vi gå vidare och:   göra   en   genomgång   av   den   nuvarande   texten (version 5, som finns för nedladdning på hemsidan) göra texten mer lättläst och illustrerad ta fram en powerpointpresentation översätta till engelska

Vi börjar med en genomgång av texten för att få en bra grund  för  resten.  Vi  försöker  få  fram  en  lagom  stor arbetsgrupp,   ca   10   personer,   med   olika  typer   av erfarenheter:   fastighetsägare,   läkare,   innemiljöutr- edare, myndighetsrepresentanter, tekniker, psykologer osv. Arbetsgruppen utses av SWESIAQ:s styrelse. Vi inbjuder  alla  nyhetsbrevsläsare  med  bra  idéer  att anmäla sitt intresse för att delta i arbetsgruppen. 

Om du vill vara med och påverka utformningen av den nya SWESIAQ-modellen: Läs igenom den nuvarande texten, beskriv kort vem du är och framförallt – skriv några rader om vad du tycker bör förändras. Skriv till: swesiaqmodellen@swesiaq.se.

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 61 - juni 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ