Låt ditt företag stöda SWESIAQ!

Förslag till principer enligt styrelsebeslut 180126
För att principerna gälla måste de först godkännas vid årsmötet 180321

 Personer anställda vid stödföretag ansöker om individuellt medlemskap som tidigare men i ansökan anges att man är anställd vid stödföretag. Medlemmen har samma skyldigheter och rättigheter som övriga medlemmar men medlemsavgiften betalas direkt av stödföretaget.

Stödföretag: krav, rättigheter och avgifter

 • För att få bli stödföretag så måste företaget ha minst en individuellt godkänd medlem.
 • Stödföretagets namn är knutet till organisationsnumret. Större företag med flera organisationsnummer bedöms alltså som separata företag.
 • Stödföretaget anger en kontaktperson som förmedlar kontakt mellan företaget och SWESIAQ:s medlemsregister. Fakturan för medlemskap skickas till kontaktpersonen som minst en gång per år (i samband med fakturautskick) anger vilka av företagets anställda som man önskar ska utnyttja SWESIAQ-medlemskapet. Alla nytillkommande personer måste dessutom ansöka om medlemskap individuellt.
 • Stödföretag får använda en särskild logga, t.ex. på den egna hemsidan, som anger att man är stödföretag till SWESIAQ (loggan tas fram av styrelsen inom kort).
 • Stödföretag får också placera sin egen logga på SWESIAQ:s hemsida där det anges att man är stödföretag.
 • Avgiften för stödföretag bestäms av antalet SWESIAQ-medlemmar enligt nedan.
 • Avgiften för stödföretag föreslås i tre nivåer:
  • 1-4 medlemmar: 1500 kr per år
  • 5-8 medlemmar: 3000 kr per år
  • Obegränsat antal medlemmar: 5000 kr per år.
In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ