Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som boende: Vad säger lagen om åtgärder av fukt och mögel?

SVAR:

Myndigheter, lagstiftning och följdförordningar, är mycket tydliga med att fukt- och mögelskador skall åtgärdas, och att skadat material skall bytas ut så långt möjligt (kan var svårt att byta bärande delar). Även luktolägenhet (t.ex. ”mögellukt”) är, i många fall, enligt Miljöbalken, MB, att betrakta som ”olägenhet för människors hälsa (MB 1998:808, kap 9, § 3, samt FoHMFS 2014:14 Allmänna råd om fukt och mikroorganismer.)

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ