Är det bara fuktskador som avger emissioner/ alt kemiska ämnen till luften?

SVAR:

Nej inte alls, alla nya material avger i början en hel del gaser (emissioner), även naturligt förekommande ämnen (t.ex. trämaterial [framförallt furu och gran; lövträ i mindre utsträckning]). I nyproducerade och renoverade byggnader har man därför alltid förhöjda halter av flyktiga organiska kemiska ämnen (s.k. VOC) jämfört med äldre byggnader. Dessa halter avklingar normalt under första halvåret/året till mer normala bakgrundsnivåer.

Med stor sannolikhet kan även kemiska emissioner i sig, utan närvaro av fukt, bidra till hälsobesvär, men frågan är vilka emissioner/ämnen? Det vet vi inte riktigt idag. Forskning har dock visat att hushållens användning av hygien- och rengöringspreparat kan påverka besvärsförekomsten hos de boende. SWESIAQ planerar att ge ut ett dokument om kemiska emissioner.

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ