Om föreningen

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate, ISIAQ

 

SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. Vi verkar för hälsosamma inomhusmiljöer för alla genom att vägleda, utbilda och sprida kunskap. Föreningen vill förmedla tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas. Föreningen bildades 2001 vid konferensen Indoor Air i Helsinki.

 

SWESIAQ är en nationell avdelning (chapter) under den internationella innemiljöorganisationen ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate, http://www.isiaq.org/ ).

 

SWESIAQ anordnar årligen tvärvetenskapliga möten och konferenser på olika platser i Sverige för medlemmar med nätverkande och intressanta föreläsningar och workshops.

 

SWESIAQ´s  arbetgrupper arbetar tvärvetenskapligt fram råd och guidelines.

 

Våra stadgar hittar du här

ISIAQ är den internationella förening som SWESIAQ är knuten till. ISIAQ har samma värdegrund som SWESIAQ och är oberoende, tvärvetenskaplig och ideell. ISIAQ bildades 1992 vid konferensen Indoor Air i Toronto.

 

ISIAQ driver den högt rankade vetenskapliga tidskriften Indoor Air, ger ut nyhetsbrev och arrangerar internationella konferenser såsom Indoor Air och Healthy Buildings.

 

Inom ISIAQ finns sk STC´s (Scientific and Technical Committees) som fokuserar på specifika områden inom området med syfte att publicera gudielines.

 

Förutom SWESIAQ finns även andra chapters: NIO i Norge (ISIAQ.no), i Nederländerna (ISIAQ.nl), FISIAQ i Finland och snart också på Island.

 

Styrelse och funktionärer

Linda Hägerhed

 

Ordförande

 

Joakim Thunborg

 

Suppleant

 

Love Lagercrantz

 

Kassör

 

Aneta Wierzbicka

 

Ledamot

 

Maria Alm

 

Ledamot

 

Anders Lundin

Suppleant
Nyhetsbrevet

 Medlemsregistret

Ulrika Moström

 

Suppleant

Sekreterare

 

Erica Bloom

 

Ledamot

 

Valberedningen

Robert Wålinder (sammankallande)

Lars Rosell

Marina Usoltseva

 

Revisorer

Lasse Iisakka

Jakob Axén

 

Revisorsuppleant

Robert Wålinder

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate