Nyhetsbrev 48

Skickat den 1 november 2016

Ur innehållet:

 • Resultat av enkäten till SWESIAQ:s medlemmar och nyhetsbrevsprenumeranter.
 • Du missar väl inte SWESIAQ:s höstmötet 23-24 november?
  • Anmäl dig före 4 november och spara 1000 kr!
 • Enkla, observationsbaserade mått på fukt- och mögelskador fungerar!
  • Referat av en artikel i Indoor Air
 • BETSI-data: Innemiljö och hälsa i svenska bostäder
  • Greta Smedje rapporterar
 • Rökfritt boende - går det?
  • Gratiskonferens i Örebro 23 november
 • SWESIAQ Debatt, Marie-Louise Luther:
  • Brister i det förebyggande arbetet för en god inomhusmiljö i skolor
 • På gång inom innemiljöområdet:
  • Nordic-Baltic Meeting of Occupational Health and Environmental Medicine, 16-17 november i Åbo
In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ