Nyhetsbrev 47

Skickat den 30 september 2016

Ur innehållet:

 • SWESIAQ:s höstmöte, Stockholm 23-24 november
  • Nyblivna och gamla SWESIAQ-medlemmar sparar nästan 900 kr på deltagaravgiften!
  • Anmäl dig före 14 oktober så sparar du ytterligare 1000 kr!
 • SWESIAQ-stipendiaterna rapporterar från sina konferenser:
  • Taha Arghand: Hudupptag av SVOC från luften (presentation av Gabriel Bekö)
  • Juan Wang: Samband mellan ohälsa och fukt/mögel/dålig ventilation i svenska småhus
  • Malin Alsved: Höga partikelhalters bidrag till astmatiska symtom och allergiutveckling
 • Bättre samarbete med vår moderorganisation ISIAQ
  • Vår styrelsemedlem Linda Hägerhed är nu med i ISIAQ:s styrelse!
 • På gång i innemiljön:
  • Glöm inte att söka SWESIAQ:s studentstipendium senast 15 oktober!
In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 61 - juni 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ