Nyhetsbrev

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate, ISIAQ

SWESIAQ´s nyhetsbrev

SWESIAQ:s nyhetsbrev kommer ut 6-8 gånger per år. Det innehåller bland annat föreningsinformation, referat av nya rapporter, inlägg och debatt inom innemiljöområdet och kalendariet "På gång inom innemiljöområdet".

Det kostar inget att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Säkert har du funderingar över mycket inom innemiljöområdet! Bidra gärna till SWESIAQ´s nyhetsbrev. Informera om aktiviteter som är på gång, intressanta rapporter som du läst eller skrivit. Eller starta en debatt!

 

Mejla vår redaktör:     nyhetsbrevet'at'swesiaq.se

Nr 67 Juni 2019


 • SWESIAQ´s nya styrelse efter årsmötet
 • Ska man vara rädd för mögel? - Uttalande från styrelsen
 • Till minne av Jan Sundell
  • C-G Bornehag skriver om allt som Jan betytt för våra innemiljökunskaper
 • ICHEAR och Indoor Chem - Storsatsning på inomhusluftens kemi
 • Värmestress i urbana inomhusmiljöer - Litteraturgenomgång, åtgärdsförslag
  • Temperaturen inne kan bli mycket högre än ute! Seminarium 18/9
 • SWESIAQ´s roll i innemiljödebatten
 • PRE-MAL - Expertgrupp för skadedjursbekämpning i kulturmiljöer
 • Nytt stödföretag!
 • SWESIAQ Debatt:
  • Krav på mätkompetens? - Mats Johansson om kontroll av självdragsventilation
 • På gång inom innemiljöområdet
 • Styrelsen önskar alla en glad sommar!

Nr 66 Mars 2019


 • SWESIAQ´s vår- och årsmöte 27-28 mars

          - Hög tid att anmäla sig!

 • Hemsidans Dokument och länkar
 • Tre nya stödföretag!
 • Krypgrundsluftens påverkan på inomhusmiljön Fredrik Domhagen
 • SWESIAQ debatt:

           - Checklista för självdragsventilation i flerbostadshus Mats Johansson

           - Replik Lars Ekberg

           - Vilka är hypoteserna i svensk innemiljöforskning? Anders Lundin

 • På gång inom innemiljöområdet
 • Bilaga till debattartikeln: Checklista för självdragsventilation i flerbostadshus

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate