Medlemskap

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate, ISIAQ

Medlemskap

Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av både forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du medlemsrabatt på arrangemang som anordnas i SWESIAQ:s regi och med våra samarbetspartners.

 

Medlemskapet i SWESIAQ är personligt och företag kan inte bli medlemmar i föreningen. Däremot får företag gärna stöda föreningen genom att bli stödföretag. Stödföretag betalar en extra avgift som beror av hur många av företagets anställda som är SWESIAQ-medlemmar. På vår hemsida och i vårt nyhetsbrev kommer vi att redovisa vilka som är våra stödföretag. Läs mer om stödföretag nedanför.

 

Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap ska enligt stadgarna godkännas av SWESIAQ:s styrelse men godkännandet sker genom delegationsbeslut och går snabbt . När du ansöker om medlemskap intygar du att du vill följa SWESIAQ:s stadgar som du hittar här.

 

För att ansöka om medlemskap i SWESIAQ: Skriv först ut ansökningsblanketten knappen till höger). Fyll i blanketten och glöm inte att signera din medlemsansökan. Enklast är sedan att skanna och skicka med epost till medlemsregistret'at'swesiaq.se men du kan också skicka med vanlig post. Adresserna finns på blanketten.

 

Medlemsskapet är personligt och medlemsavgiften per person och år är 250 kr (200 kr för ISIAQ-medlemmar).

Företagsmedlemskap förekommer inte.

Stödföretag

För att bli stödföretag krävs en ansökan (knappen till höger) av en kontaktperson på företaget.

Om du har frågor - Skriv till medlemsregistret'at'swesiaq.se.

 

Personer anställda vid ett stödföretag ansöker om individuellt medlemskap som tidigare. I ansökan anges att man är anställd vid stödföretag. Medlemmen har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar men medlemsavgiften betalas direkt av stödföretaget.

 

  • För att få bli stödföretag så måste företaget ha minst en individuellt godkänd medlem.

 

  • Stödföretagets namn är knutet till organisationsnumret. Större företag med flera organisationsnummer bedöms alltså som separata företag.

 

  • Stödföretaget anger en kontaktperson som förmedlar kontakt mellan företaget och SWESIAQ:s medlemsregister. Avgiften gäller för kalenderår och ny faktura skickas i början av varje år till kontaktpersonens epost-adress.

 

  • Kontaktpersonen ansvarar för att hålla SWESIAQ underrättat om eventuella namnförändringar så att SWESIAQ alltid har en aktuell förteckning över vilka av företagets anställda som är SWESIAQ-medlemmar och ingår i stöd-avgiften. Observera att alla nytillkommande personer först måste ansöka om individuellt medlemskap.

 Stödavgiften är beroende av antalet SWESIAQ-medlemmar som är anställda av företaget:

1500kr/år

1-4 medlemmar

3000kr/år

5-8 medlemmar

5000kr/år

obegränsat antal medlemmar

Företag som redan stöder oss:

Vi tolkar företagens stöd som en uppskattning av att SWESIAQ finns som en oberoende organisation i inomhusmiljöfrågor. Men vi är inte beroende av företagens stöd, varken ekonomiskt eller på annat sätt. Vi varken stödjer eller bedömer de tjänster/produkter som stödföretagen tillhandahåller.

SWESIAQ

Swedish Chapter of International Society

of Indoor Air Quality and Climate

ISIAQ

International Society

of Indoor Air Quality and Climate