Utredning av mikrobiell påväxt i byggnader

Ansvarig: Anders Lundin

 Mögelbild

Dokumentet går igenom och värderar olika metoder för att lokalisera en fuktskada med mikrobiell påväxt (inkl. luftprovtagning), går igenom och värderar olika metoder för undersökning av misstänkta materialprover och ger goda råd vid utredningen.

Arbetsgruppens arbete pågick under 2013-14 och i arbetsgruppen har följande personer ingått:
Aime Must, byggnadsmykolog, Aimex AB
Anders Lundin, yrkes- och miljöhygieniker, samordnare och sekreterare
Anna-Sara Claeson, forskare, Umeå Universitet
Annika Carlsson, arbetsmiljöingenjör, yrkeshygieniker
Annika Glader, forskare, Yrkeshögskolan Novia, Vasa
Björn Mälarstig, VD anoZona AB
Erica Bloom, mikrobiolog/forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Gunilla Bok, byggnadsmykolog, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Ingrid Johansson, innemiljöutredare, AK-Konsult Indoor Air AB
Joakim Thunborg, fuktsakkunnig, Conservator AB

Följande laboratorier har granskat dokumentet, stöder det i huvudsak och har i varierande grad påverkat innehållet:
ALS Life Sciences, Täby
anoZona AB, Uppsala
Botaniska Analysgruppen, Göteborg
IVL - Svenska Miljöinstitutet, Stockholm
PK Group, Sundsvall
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Byggnadsfysik o innemiljö, Borås
WSP Jerbol, Stockholm och Mönsterås

Ladda ner:
"SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader".

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ