SWESIAQ-modellen

Ansvarig: Anders Lundin

Det är vanligt att personer upplever olika typer av hälsobesvär eller obehag vid vistelse i en viss byggnad. Det råder en allmän osäkerhet om orsakerna till dessa besvär – hur man ska finna vad som är fel i husen och hur man åtgärdar bristerna. Osäkerheten har skapat en mark­nad för mindre kunniga eller oseriösa konsulter som erbjuder olika typer av undersök­ning­ar som kan vara mer eller mindre meningslösa.

En arbetsgrupp inom SWESIAQ har därför tagit fram en beskrivning av hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas.

Här finns mer information om SWESIAQ-modellen

Enkäten  till innemiljöutredate finns tillgänglig för medlemmar

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ