Medicinska frågor (avslutad)

Gruppens arbete är nu avslutat men här kan du finna det patientformulär som gruppen arbetat fram. Det är tänkt att användas vid medicinska utredningar av inomhusmiljörelaterad ohälsa. Del 1 i formuläret har självinstruerande frågor för patienten. De övriga delarna är tänkta att användas av läkaren. Formuläret kan även användas vid annan miljörelaterad sjuklighet, t.ex.elöverkänslighet och MCS.

Historik

Den medicinska arbetsgruppen, knuten till SWESIAQ, har tidigare arbetat med frågor kring patientutredningar vid misstänkt inomhusmiljöpåverkan.

För den historiskt intresserade finns här minnesanteckningarna från ett möte 14 januari 2004. Den 9 september 2004 och 13 januari 2005 hölls ytterligare nätverksmöten. Vid SWESIAQs vårmöte den 28 april 2005 presenterades resultatet av medicinargruppens arbete på en Workshop om patientutredning. Läs anteckningar från Workshopen.

 

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ