Arbetsgrupper

En viktig del av arbetet inom SWESIAQ bedrivs inom arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna har som syfte att ta fram riktlinjer och utveckla föreningens policy i olika frågor. Beslut om att starta en arbetsgrupp tas av styrelsen. Om du vill starta en arbetsgrupp inom något speciellt område kan du kontakta ordföranden. Skicka ett mail till kontaktpersonen om du vill delta i arbetet i någon av de aktiva arbetsgrupperna. Klicka i på rubrikerna eller i högerkolumnen och läs mer om arbetsgrupperna och ladda ner de dokument som grupperna tagit fram.

Aktiva arbetsgrupper (november 2017, kontaktperson inom parentes):

Vi har för närvarande inga aktiva arbetsgrupper men har bjudit in till deltagande i tre nya grupper, läs i nyhetsbrev nr 54!

 

Avslutade arbetsgrupper (kontaktperson inom parentes):

SWESIAQ:s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem (Lars Ekberg)
Arbetsgruppens dokument godkändes av SWESIAQ:s styrelse 2017-03-15

Uppdatering av SWESIAQ-modellen (Anders Lundin)
Arbetsgruppens dokument godkändes av SWESIAQ:s styrelse 2017-01-27

Utredning av mikrobiell påväxt i byggnader (Anders Lundin)
Arbetsgruppen avslutade sitt arbete i slutet av 2014 och har tagit fram dokumentet "SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader".

Medicinska frågor (Robert Wålinder)
Arbetsgruppen avslutade sitt arbete 2005 genom att ta fram ett Patientformulär för medicinska utredningar av inomhusmiljörelaterad ohälsa.

SWESIAQ:s tidigare metod för innemiljöutredningar (Ingemar Samuelson)
Denna arbetsgrupp avslutade sitt arbete 2006 genom att ta fram tre dokument som kan sägas vara utgångspunkt för den nuvarande versionen av SWESIAQ-modellen.

In English
This is a link to short information in English
Bli medlem i SWESIAQ
Som medlem i SWESIAQ får du tillgång till ett nätverk av forskare och praktiker med det gemensamma intresseområdet inomhusmiljö och hälsa. Dessutom får du full tillgång till SWESIAQ:s dokumentarkiv och medlemsrabatt på arrangemang som SWESIAQ anordnar.
Prenumerera på SWESIAQ:s nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet nr 63 - november 2018 Klicka nedanför! Anmäl dig som gratisprenumerant genom att skicka ett mail till nyhetsbrevet'at'swesiaq.se
SWESIAQ:s stödföretag
Här finns mer information och en lista över företag som stöder SWESIAQ